അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രാണവായു നല്‍കി രക്ഷിച്ചതിനു ശേഷമാണ് തേഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശി അബ്ദുറഹ്മാന്‍ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്

മിനായിലെ ദുരന്ത ഭുമിയില്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രാണവായു നല്‍കി രക്ഷിച്ചതിനു ശേഷമാണ് തേഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശി അബ്ദുറഹ്മാന്‍ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. ഹജ്ജിനിടെ