പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ രണ്ടാംഘട്ട അച്ചടി വൈകുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നാലെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയും വൈകും

പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ രണ്ടാംഘട്ട അച്ചടി വൈകുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നാലെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയും വൈകുമെന്ന കാര്യം തീര്‍ച്ചയായി. ഓക്ടോബര്‍ 27 നുള്ളില്‍

റിസോഴ്‌സ്‌ അധ്യാപകരുടെ വേതനം വര്‍ധിപ്പിക്കും – അബ്ദുറബ്‌

റിസോഴ്‌സ്‌ അധ്യാപകരുടെ വേതനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്ന്‌ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി പി.കെ. അബ്ദുറബ്‌ പറഞ്ഞു. പത്താം ക്ലാസ്‌ പാസ്സായ പ്രത്യേക

അഞ്ചാം മന്ത്രി വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം യുഡിഎഫ് വ്യക്തമാക്കണം: അബ്ദുറബ്

മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ അഞ്ചാം മന്ത്രി സ്ഥാനം വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം യുഡിഎഫ് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്. അനൂപ് ജേക്കബിനൊപ്പം ലീഗിന്റെ അഞ്ചാം