നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാതിരിക്കാനായി ഇടതു പക്ഷവുമായി യോജിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് മുസ്ലീം ലീഗ് എംഎല്‍എ

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാതിരിക്കാനായി ഇടതു പക്ഷവുമായി യോജിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് മുസ്ലീം ലീഗ് എംഎല്‍എ പിബി അബ്ദുള്‍ റസാഖ്.