അബ്ദുള്‍ റഷീദ്; ഇക്കാലത്തും ഇങ്ങനേയും മനുഷ്യരോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം

പുലര്‍ച്ചേ 5 മണിക്കാണ് തിരുവനന്തപുരം കണ്ണാന്തുറ റിജി ഹൗസിലെ അബ്ദുള്‍ റഷീദ് എന്ന ഓട്ടോഡ്രൈവറുടെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്. തന്റെ