പി.ഡി.പി തിരുവനന്തപുരം നേതൃത്വത്തില്‍ നിന്നും കൂട്ട രാജി

പി.ഡി.പി തിരുവനന്തപുരം നേതൃത്വത്തില്‍ നിന്നും കൂട്ടരാജി. നെടുമങ്ങാട് മണ്ഡലം ട്രഷറര്‍ പായ്ച്ചിറ സുധീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രാജിവച്ചത്. കഴക്കുട്ടം നിയോജകമണ്ഡലം