രക്തസാക്ഷി കുടുംബത്തോടുള്ള ലീഗിന്റെ അവഗണന; അറബി ഭാഷാസമരത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച അബ്ദുറഹ്മാന്റെ സഹോദരന്‍ കെസി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും സിപിഐഎമ്മില്‍ ചേര്‍ന്നു

അറബി ഭാഷാസമരത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച അബ്ദുറഹ്മാന്റെ സഹോദരന്‍ കെസി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും സിപിഐഎമ്മില്‍ ചേര്‍ന്നു. കുടുംബത്തോടുള്ള് ലീഗ് നേതാക്കളുടെ