ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി രൂപീകരണം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം പാര്ട്ടി ദേശീയ അംഗങ്ങള്

പത്തനംതിട്ട:-ചില കേന്ദ്ര നേതാക്കളുടെ ഒത്താശയോടെ കേരളത്തില്‍ രഹസ്യമായി നടത്തിയ പാര്‍ട്ടിരൂപീകരണരീതി ഭരണഘടനാലംഘനവും,ജനാധിപത്യ നിഷേധവുമാണെന്ന് കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്ഥാപകാംഗങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ജനാധിപത്യ