മഹാരാജാസ് കോളജ് യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ രാജിവെച്ചു

കെ.എസ്.യു ജില്ലാ കമ്മറ്റിയിലെ ഭാരവാഹികളുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടര്‍ന്ന് മഹാരാജാസ് കോളജ് യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ രാജിവെച്ചു. കെഎസ്‌യു പ്രവര്‍ത്തകനായ എ.എ.അജ്മലാണ്