ഹൊറര്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം ‘എ ക്വയറ്റ് പ്ലേസ്’ 2 ; ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങി

ആദ്യ ഭാഗത്തില്‍ അഭിനയിച്ച എമിലി ബ്ലണ്ട്, മില്ലിസെന്റ്, നോവ എന്നിവര്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും എത്തുന്നുണ്ട്്. ശബദ്മുണ്ടാക്കിയാല്‍ ആക്രമിക്കാന്‍ എത്തുന്ന ഭീകരജീവികള്‍ക്കെതിരെ