ഏ.കെ.ജി സാംസ്ക്കാരിക സമിതിയുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ എക്‌സിബിഷന്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

അണ്ടൂര്‍ക്കോണം ഏ.കെ.ജി  സാംസ്‌ക്കാരിക സമിതിയുടെ 34-ാംവാര്‍ഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ‘ഗ്രാന്റ് എക്‌സ്‌പോ 2012’  ഗ്രാമീണ  സമ്പൂര്‍ണ്ണ എക്‌സിബിഷന്‍