ആയുധം വാങ്ങല്‍ സുതാര്യമാക്കണം: എ.കെ. ആന്റണി

ആയുധങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതില്‍ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി എ.കെ. ആന്റണി സൈനിക തലവന്മാര്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ സൈനിക

സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന് രാജ്യം പൂര്‍ണസജ്ജമെന്ന് എ.കെ ആന്റണി

1962 ലെ ഇന്ത്യ-ചൈന യുദ്ധത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തെ സൈനിക ശക്തി വര്‍ധിപ്പിച്ചുവരികയായിരുന്നെന്നും നിലവില്‍ ഏത് രീതിയിലുള്ള സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനും ഇന്ത്യ