ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ കാട്ടു തീപടരുന്നു; മരണസംഖ്യ 9 ആയി

ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ കാട്ടു തീ പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്നു.തെക്കന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോള്‍ തീ പടര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.സെപ്റ്റംബര്‍ മുതലുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഇതുവരെ രാജ്യത്ത്