പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അഞ്ചാംഘട്ടം ഇന്ന്

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അഞ്ചാംഘട്ടം ഇന്ന് . 13 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 122 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് .ഒട്ടേറെ ദേശീയനേതാക്കള്‍ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. നന്ദന്‍ നിലേക്കനി,