അഞ്ചാം മന്ത്രി : തീരുമാനം ചൊവ്വാഴ്ചയോടെയെന്ന് ചെന്നിത്തല

അഞ്ചാം മന്ത്രി പ്രശ്നം ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല.ലീഗിന്റെ ആവശ്യം സാമുദായികമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട അദേഹം അവരുടേത് രാഷ്ട്രീയമായ