അഞ്ച് കിലോ പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകള്‍ സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

ഇനി മുതല്‍ ദാരിദ്ര്യ രേഖക്ക് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് അഞ്ച് കിലോ പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകളും സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ ലഭ്യമാകും. കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം