‘ങ്യാാഹഹാ’ ആ ചിരി ഇന്നും ഓര്‍മ്മയില്‍ ;മലയാളികളുടെ പ്രിയ മണിനാദം നിലച്ചിട്ട് ഇന്ന് നാലുവര്‍ഷം

'അക്ഷരം' എന്ന സിനിമയില്‍ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ വേഷത്തിലൂടെയാണ് മണി സിനിമയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് ലോഹിതദാസിന്റെ