കുമിഞ്ഞു കൂടിയ നിക്ഷേപത്തിന് പുറകെ ജന്‍ധന്‍ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് കോടികള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നു. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ പിന്‍വലിച്ചത് 3,285 കോടി രൂപ.

ന്യൂഡല്‍ഹി: നോട്ട് നിരോധനത്തിനുശേഷം നിക്ഷേപം കൂടിയ ജന്‍ധന്‍ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ പിന്‍വലിച്ചത് 3,285 കോടി രൂപ. ഡിസംബര്‍