കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 32 പേ​ർ​ക്ക് കോ​വി​ഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു; 17 പേ​ർ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നവര്‍

രാജ്യമാകെയുള്ള ലോക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാർച്ച് 20ന് അവസാനിക്കുന്ന ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി മൂന്നുമാസം കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചതായി പിഎസ്‍‌സി