ഇന്ത്യയില്‍ ഒരാള്‍ക്കു കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു;രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 31 ആയി

ഇന്ത്യയില്‍ ഒരാള്‍ക്കു കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉത്തംനഗറിലാണ് ഒരാള്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ കണ്ടത്തിയത്. ഇയാള്‍ തായലന്റിലും മലേഷ്യയിലും സന്ദര്‍ശനത്തിന് പോയിരുന്നതായി