പത്തുദിവസം നീണ്ട സ്‌പെക്ട്രം ലേലത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന് 60,000 കോടി രൂപയുടെ ലേലവാഗ്ദാനം

ഇന്നലെ അവസാനിച്ച  പത്തുദിവസം നീണ്ട സ്‌പെക്ട്രം ലേലത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന് 60,000 കോടി രൂപയുടെ ലേലവാഗ്ദാനം ലഭിച്ചു.2 ജി സേവനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന 900