കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് തള്ളി കേരളാ ഹൈക്കോടതി; കോവിഷീല്‍ഡിന്റെ രണ്ടാം ഡോസ് 28 ദിവസത്തിനകം എടുക്കാം

ഇപ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് വിദേശത്ത് പോകുന്നവര്‍ക്ക് 28 ദിവസത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം ഡോസ് നല്‍കുന്നുണ്ട്.