72 മുതൽ 77 സീറ്റുകൾ വരെ; കേരളത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് തുടര്‍ഭരണം; 24 കേരള പോൾ ട്രാക്കർ സർവേ

രണ്ടാമത് എത്തുന്ന യുഡിഎഫിന് 63 മുതൽ 69 സീറ്റുകൾ വരെ ലഭിക്കും. എന്നാല്‍ എൻഡിഎയ്ക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന സീറ്റുകൾ ഒന്നോ