21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച 100 ചിത്രങ്ങളില്‍ ഇടം പിടിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയും

21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 100 ചിത്രങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഗാര്‍ഡിയന്‍സിന്റെ പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ച് ബോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍ അനുരാഗ് കശ്യപിന്റെ ഗാങ്സ്