പത്താം ക്ലാസുകാരനെ കഴുത്തറുത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ആലപ്പുഴ:എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥിയെ കഴുത്തറുത്തനിലയിൽ സ്കൂളിനു സമീപം കണ്ടെത്തി.പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ലിജിൻ മാത്യു(14)നെയാണ് മുട്ടാർ സെന്റ് ജോർജ്ജ്