108 ആംബുലന്‍സിന്റെ പേരില്‍ 2.56 കോടിരൂപയുടെ തട്ടിപ്പ്; വയലാര്‍ രവിയുടെ മകനും പ്രതി

108 ആബുലന്‍സിന്റെ പേരില്‍ 2.56 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന വയലാര്‍ രവിയുടെ മകന്‍ രവി കൃഷ്ണ, ഷാഫി മേത്തര്‍