പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ പരീക്ഷ; ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഹിന്ദിക്ക് പരാജയപ്പെട്ടത് 7.97 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ

ഹിന്ദിയില്‍ പലര്‍ക്കും ചില ചെറിയ വാക്കുകൾ പോലും എഴുതാൻ അറിയുമായിരുന്നില്ല.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി; എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും ജയിപ്പിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി

തമിഴ്നാട്ടില്‍ കൊവിഡ് വ്യാപന തോത് സമീപ ഭാവിയിലൊന്നും കുറയില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും എപ്പിഡമിയോളജിസ്റ്റുകളും അറിയിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.