കിംഗ് ഫിഷർ പൈലറ്റുമാർ സമരം പിൻവലിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി:കിങ്ഫിഷർ പൈലറ്റുമാർ സമരം പിൻവലിച്ചു.ജനുവരിയിലെ കുടിശ്ശികയുള്ള ശമ്പളം ഈ മാസം 15 നകം നൽകാമെന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉറപ്പിൻമേലാണ് വ്യാഴാഴ്ച്ച മുതൽ