യുഡിഎഫിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന തീരുമാനം: ജോസ് കെ മാണിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സിപിഎം

എൽഡിഎഫിൽ ചേരാനുള്ള ജോസ് കെ മാണി (Jose K Mani)യുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സിപിഎം. ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെ (UDF) രൂപീകരണത്തിന്