ടി സി നൽകണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ; മലപ്പുറത്തെ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന് ജില്ലാ ശിശു ക്ഷേമ സമിതി നോട്ടീസ് അയച്ചു

ഈ സ്‌കൂളിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളില്‍ പ്ലസ് വണ്‍ അഡ്മിഷന് ശ്രമിച്ച ആറ് കുട്ടികളോടാണ് മാനേജ്മെന്‍റ് പണം