നയൻ താരയുടെ പിതാവ് അത്യാസന്ന നിലയിൽ

പ്രസസ്ത തെന്നിന്ത്യൻ നടി നയൻ താരയുടെ പിതാവ് ആശുപത്രിയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.അരോഗ്യ നില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ