എബ്രഹാം ജോര്‍ജ് കേരള ട്രാവല്‍ മാര്‍ട്ടിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ്

2013-15 വര്‍ഷത്തെ കേരള ട്രാവല്‍ മാര്‍ട്ടിന്റെ (കെടിഎം) പ്രസിഡന്റായി ഇന്റര്‍സൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ചെയര്‍മാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ എബ്രഹാം ജോര്‍ജ് ഏകകണ്ഠമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കേരള …

റയില്‍പാതയ്ക്കുണ്ടൊരു കഥ പറയാന്‍…

കൊച്ചു കൊച്ചു ടൗണുകളേയും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളേയും ബന്ധിപ്പിച്ച് കാടിനിടയില്‍കൂടി മീറ്റര്‍ഗേജ് പാതയിലൂടെ മനസ്‌കുളിര്‍പ്പിക്കുന്ന ഒരു യാത്ര. അതായിരുന്നു കൊല്ലം- ചെങ്കോട്ട ട്രയിന്‍യാത്ര. വളരുന്ന ലോകത്തിനും ടക്‌േനാളജിക്കുമനുസൃതമെന്നോണം മീറ്റര്‍ഗേജില്‍ നിന്നും …