സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വർദ്ധന

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വില വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു.പവൻ വില 80 രൂപ കൂടി 21,680 ലും ഗ്രാമിനു 10 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 2,710

സര്‍ണവില ഉയര്‍ന്നു

സര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു.  ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കൂടി 2,625 രൂപയും പവന് 200 രൂപ  കൂടി 21,000 രൂപയുമായി. 

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണം പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 20,920 രൂപയും ഗ്രാമിനു 15 രൂപ താഴ്ന്ന് 2,600 രൂപയുമായി.രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ നേരിയ

സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു

സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 20,920 രൂപയും  ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ്  2615 രൂപയുമായി. ഇന്നലെ

സ്വര്‍ണവില ഉയര്‍ന്നു

സ്വര്‍ണവില ഉയര്‍ന്നു. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വര്‍ധിച്ച്  2620 രൂപയും  പവന് 160 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 20960 രൂപയുമാണ്.  ആഗോളവിപണിയിലെ

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇടിവ്

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വന്‍ ഇടിവ്. സ്വര്‍ണവില പവന് 720 രൂപ കുറഞ്ഞ് 20,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന്  90 രൂപ കുറഞ്ഞ്  2,600

Page 13 of 16 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16