മുഖ്യ പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ എഴുതാം; കെ എ എസ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കേരള പിഎസ് സിയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പ്രൊഫൈല്‍ വഴിയാണ് വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

ടിസ്റ്റില്‍ ഇന്‍ഫോസിസിന്റെ ക്യാംപസ് ഇന്റര്‍വ്യൂ

ഐടി മേഖലയിലെ പ്രമുഖരായ ഇന്‍ഫോസിസ്, ടോക് എച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജിയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു മാത്രമായി ഒക്ടോബര്‍ 30നും

കരമനനദി പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതിയില്‍ ഒഴിവുകള്‍

കരമനനദി ശാസ്ത്രീയ പുനരുജ്ജീവന പ്രോജക്ടില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രോജക്ട് സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍/മാനേജര്‍/ഡയറക്ടര്‍, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളില്‍

ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്കിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ

ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്കിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു   പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ക്ലാസ്