സമസ്ത മേഖലകളിലും അറിവ് പകർന്ന് കേരളാ രാജ്യാന്തര ചലചിത്ര മേളയിലെ പവിലിയനുകൾ

തിരുവനന്തപുരം: സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്രവേദിയായി ചലച്ചിത്രമേളയെ മാറ്റാനുളള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് മുഖ്യധാര സിനിമ പ്രവർത്തകരുടെ അഭിനന്ദനം. സിനിമാ

കേരളാ രാജ്യാന്തര ചലചിത്രമേളയ്ക്ക് പ്രതിഷേധത്തോടെ തുടക്കം; പ്രതിഷേധം മേളയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമെന്ന് കരുതി ജേർണലിസം വിദ്യാർഥികളുടെ പത്രക്കുറിപ്പ് കത്തിച്ച്

തിരുവനന്തപുരം: ഇരുപതാമത് കേരളാ രാജ്യാന്തര ചലചിത്രമേളയുടെ (ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ) ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടയിൽ പത്രക്കുറിപ്പ് കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധം. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധാരണക്കാരെയും രജിസ്റ്റർ

Page 6 of 6 1 2 3 4 5 6