ഡോൾഫിനുകളെ കൊല്ലുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് 14 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം

ഡോൾഫിനുകളെ കൊല്ലുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് 14 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്കയിലെ നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ്

ഒളിച്ചിരുന്ന സിംഹത്തിനു മുന്നിൽ പെട്ട് പുള്ളിപ്പുലി ; പിന്നാലെ നിലം തൊടാതെയുള്ള ഓട്ടം

സിംഹത്തിനു മുന്നിൽ പെട്ടുപോയ്യാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പുള്ളിപ്പുലി കാട്ടി തരും.നമീബിയയിലെ എറ്റോഷ ദേശീയ പാർക്കിൽ സിംഹത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും

ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലുമിറക്കാനാകാതെ യാതന അനുഭവിച്ച അപൂര്‍വയിനം കൊക്കിന് ഒടുവില്‍ മോചനം

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലുമിറക്കാനാകാതെ യാതന അനുഭവിച്ച കൊക്കിന് ഒടുവില്‍ മോചനം. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയുടെ വളയം കൊക്കില്‍ കുടുങ്ങി