സ്വര്‍ണവില ഇടിയുന്നു

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,800 രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ

സ്വര്‍ണ വിലയിൽ കുറഞ്ഞു

സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില റെക്കോഡ് നിലയില്‍ നിന്നും താഴ്ന്നു. പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 24120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപ

സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിച്ചു

വ്യാഴാഴ്ച്ചയും പവന്‍ വിലയില്‍ 80 രൂപയുടെ വര്‍ധന.ഗ്രാമിനു 10 രുപയാണു വർദ്ധിച്ചത്.പവനു വില 23240 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് വില 2905

സ്വർണ്ണവില വർദ്ധിച്ചു

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ പവനു 80 രൂപ വർദ്ധിച്ചു.പവനു വില 23400 രൂപയിലാണു സ്വർണ്ണവില.ഗ്രാമിന് 10രൂപ കൂടി 2925 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ

പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു

സ്വര്‍ണവില പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. 23,320 രൂപയാണ് പവന് വില. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2900 രൂപയിലെത്തി.

സ്വർണ്ണ വില കുറഞ്ഞു

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് തുടരുന്നു.പവന് 200 രുപ കുറഞ്ഞ് 23,520 രൂപയും ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,940

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്.പവന് 80 രൂപകുറഞ്ഞ് 23,920 രൂപയും ഗ്രാമിന് പത്തു രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,990 രൂപയുമായി.രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലക്കുറവാണ്

Page 9 of 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16