സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു

സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു.  ഗ്രാമിന്  40 രൂപ കുറഞ്ഞ്  2,690 രൂപയും പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ്  21,520 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ

സ്വര്‍ണവില റെക്കാര്‍ഡില്‍

സ്വര്‍ണവില സര്‍വകാല റെക്കാഡിലെത്തി.  ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച്  2730 രൂപയും പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 21,840  രൂപയുമാണ്

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുതിപ്പ്

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും മുന്നേറ്റം.പവന് 80 രൂപ കൂടി 21,640 രൂപയും ഗ്രാമിനു 10 രൂപ വർധിച്ച് 2,705 രൂപയുമായി.വെള്ളിയാഴ്ച്ച

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.പവന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,440 രൂപയും,ഗ്രാമിനു 5 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,680 രൂപയുമായി.അതേസമയം

സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല.വെള്ളിയാഴ്ച് മുതൽ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണു.ഗ്രാമിനു 2665 രൂപയും പവനു 21320 രൂപയുമാണു സ്വർണ്ണവില

Page 14 of 16 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16