ജപ്തിനടപടിക്കിടെ പൊലീസ് പിന്മാറാനായി ഭാര്യയെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ഭീഷണി നടത്തിയ ഗൃഹനാഥന്‍ മരിച്ചു

ജപ്തിനടപടിക്കിടെ പൊലീസ് പിന്മാറാനായി ഭാര്യയെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ഭീഷണി നടത്തിയ ഗൃഹനാഥന്‍ മരിച്ചു

ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല; 44 വർഷമായി ആരും കയറാനും മുറിക്കാനും ഭയപ്പെടുന്ന പടു കൂറ്റന്‍ മരങ്ങളും ബേബിയുടെ കോടാലിക്ക് വഴങ്ങും; മരത്തില്‍ നിന്ന് വീണത് നാല് തവണ; ജീവന്‍ തിരിച്ച് കിട്ടിയത് തലനാരിഴക്കു; അധികൃതരിൽ നിന്ന് ഒരു പരിഗണനയും ഇത് വരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

One eye has no vision; Baby's axe will also yield to the huge trees

വിവരമുള്ളവര്‍ വാദിക്കുക തനിക്കു നിശ്ചയമുള്ള സത്യത്തിന്റെ ബലത്തിലായിരിക്കും; പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ വചനങ്ങളും ബോധോദയങ്ങളും

വിവരമുള്ളവര്‍ വാദിക്കുക തനിക്കു നിശ്ചയമുള്ള സത്യത്തിന്റെ ബലത്തിലായിരിക്കും; പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ വചനങ്ങളും ബോധോദയങ്ങളും