ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് നേരെ കൊച്ചി പോലീസിന്റെ ക്രൂര മർദ്ദനം

തിരുവനന്തപുരം/കൊച്ചി: ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തു ഒരു ട്രാൻസ്‍ജെൻഡർ പോളിസി അഥവാ ഭിന്നലിംഗ നയം ആദ്യമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന സംസ്ഥാനമെന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് ഒട്ടുമിക്ക