തീപിടിച്ച വീടിനുള്ളിലേക്ക് ജനല്‍ വഴി കയറി രണ്ടു വയസുള്ള കുഞ്ഞനുജത്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഏഴ് വയസുകാരൻ

തീപിടിച്ച വീടിനുള്ളിലേക്ക് ജനല്‍ വഴി കയറി രണ്ടു വയസുള്ള കുഞ്ഞനുജത്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഏഴ് വയസുകാരൻ

“വാക്സിന്‍ ഗവേഷണത്തിനും നിര്‍മാണത്തിനും പിന്നില്‍ അശ്രാന്തമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് നന്ദി” കോവിഡ് വാക്‌സിൻ സ്വീകരിച്ച് ജോ ബൈഡൻ

"വാക്സിന്‍ ഗവേഷണത്തിനും നിര്‍മാണത്തിനും പിന്നില്‍ അശ്രാന്തമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് നന്ദി" കോവിഡ് വാക്‌സിൻ സ്വീകരിച്ച് ജോ ബൈഡൻ

നിങ്ങള്‍ ഒരു മുതലയായി മാറിയാലും അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമാണ്; കോവിഡ് വാക്‌സിനെതിരെ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ബോല്‍സനാരോ

നിങ്ങള്‍ ഒരു മുതലയായി മാറിയാലും അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമാണ്; കോവിഡ് വാക്‌സിനെതിരെ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ബോല്‍സനാരോ

Page 3 of 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10