പാളങ്ങള്‍ തെറ്റുന്ന സുരക്ഷ

‘വണ്ടി വണ്ടി നിന്നെപ്പോലെ വയറിലെനിക്കും തീയാണേ’ എന്ന ഗാനം പരിചയമില്ലാത്ത മലയാളികള്‍ കുറവായിരിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് ഇന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും ട്രെയിനില്‍ യാത്ര

ഇറോം ഷർമിളയുടെ ആത്മീയത

ഔഷധസേവയേക്കാള്‍ നല്ലതാണ് ഒരുനാള്‍ വ്രതം നോക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രീക്കുകാര്‍ പൌരാണിക കാലത്തു തന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഭക്ഷണം നമുക്കു ഔഷധവും ഔഷധം നമുക്കു

വേണ്ടത് സമഗ്രമായൊരു പ്രവാസി നയം

പ്രവാസവും പ്രവാസജീവിതവും മലയാളിയുടെ രക്തത്തില്‍ അലിഞ്ഞുചേര്‍ന്നൊരു പാരമ്പര്യമാണ്. ചന്ദ്ര‌നില്‍ ചെന്നാലും ഒരു മലയാളിയെ കാണാം എന്ന ചൊല്ല് അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടതാണ്.

അതിരപ്പിള്ളി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി വന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത്.

  കാനഡയിലെ നയാഗ്രയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്നാ കേരളത്തിലെ നയാഗ്ര ഏതെന്നു ചോദിച്ചാ സംശയമില്ല, അതിരപ്പിള്ളി തന്നെ.