ഡോ.പി വിജയകുമാർ-ഇ വാർത്ത | evartha

ഡോ.പി വിജയകുമാർ

(പ്ലാസ്റ്റിക്, മൈക്രോവാസ്‌കുലാര്‍ ആന്റ് കോസ്മറ്റിക് സര്‍ജറി വിഭാഗം തലവന്‍,എസ്.പി ഫോര്‍ട്ട് ഹോസ്പിറ്റല്‍, തിരുവനന്തപുരം)

സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധനയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ, അറിയേണ്ടതെല്ലാം

വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഏറെ അജ്ജതകളും തെറ്റിധാരണകളും നിലനില്‍ക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറി. പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറിയിലെ പ്രധാന ഉപവിഭാഗമാണ് കോസ്മറ്റിക് സര്‍ജറി അഥവാ സൗന്ദര്യ …