കേരളാ മോഡൽ മാതൃകാപരം; നാടിന്റെ വികസനം വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി: മുഖ്യമന്ത്രി

single-img
19 April 2022

സിൽവർ ലൈനിനെതിരായ എതിർപ്പുകൾക്കെതിരെ എൽഡിഎഫിന്റെ സിൽവർലൈൻ യോഗങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തു തുടക്കമായി . കേരളാ മോഡൽ മാതൃകാപരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി, നാടിന്റെ വികസനം വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നാടിന്റെ വികസനത്തിനെതിരെ നിഷേധാത്മക സമീപനം സ്വീകരിച്ച ശക്തികളെ കേരളത്തിന് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വികസന വിരുദ്ധ നയമാണെന്നും 2016 ൽ എൽഡിഎഫ് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വച്ച പ്രകടനപത്രികയിൽ നാടിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിന്റെ വലത് പക്ഷത്തിന് എപ്പോഴും പുരോഗമനത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിലപാട് എടുത്ത പാരമ്പര്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭൂപരിഷ്‌കരണം നടപ്പാക്കിയതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭൂപരിഷ്‌കരണം നടപ്പിലാക്കായ 1957 ലെ ഇഎംഎസ് സർക്കാരിന് എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന സമരങ്ങൾ വരെ ഉയർന്നുവന്നു. സമൂലമായ വിദ്യാദ്യാസ പരിഷ്‌കരണം ഇഎംഎസ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.