പാണ്ഡവർ അസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ആസ്ത്രേലിയ; കണ്ടുപിടിത്തവുമായി ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ

single-img
14 November 2021

മഹാഭാരതത്തിലെ പാണ്ഡവർ തങ്ങളുടെ അസ്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ആസ്ത്രേലിയ എന്ന് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപകൻ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ. ഭക്തന്മാരിൽ ഒരാളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടായിരുന്നു രവിശങ്കറുടെഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദം.

പാണ്ഡവർ തങ്ങളുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, പശുപത അസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ എവിടെയായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഒരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത്. ഇതിന് ആസ്ത്രേലിയ എന്നായിരുന്നു ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറുടെ ഉത്തരം. ‘നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിൽ അതിനെ അസ്ത്രാലയ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പിന്നീട് ഓസ്ട്രേലിയ ആയി മാറിയത്.

പാണ്ഡവർ എല്ലാ ശക്തിയേറിയ ആയുധങ്ങളും അസ്ത്രാലയത്തിൽ ആയിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ അവിടെ അണുബോബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മരങ്ങളോ ജീവജാലങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അവിടെ ജനവാസവും കുറവാണ്’- ഇതൊക്കെയായിരുന്നു രവിശങ്കറുടെ വാദങ്ങൾ.