ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

single-img
13 August 2021

2022 ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 75 മൈക്രോണിൽത്താഴെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾക്കാണ് നിരോധനം ഉണ്ടാകുക. പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരം ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഇറക്കുമതി, സംഭരണം, വിതരണം, വിൽപ്പന, ഉപയോഗം എന്നിവ 2022 ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ നിരോധിച്ച് കൊണ്ട് ഭേദഗതി ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി

അതേസമയം, ചെറുകിട വ്യവസായികളെയോ നിർമ്മാതാക്കളെയോ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് ചട്ടങ്ങളെന്നാണ് കേന്ദ്രവനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 50 മൈക്രോൺ വരെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ 75 മൈക്രോണിൽ കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. 2023 മുതൽ കുറഞ്ഞ പരിധി 120 മൈക്രോൺ ആയി ഉയർത്തും.

ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്കുകളുള്ള ഇയർ ബഡ്സ്, ബലൂണുകൾക്കുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്കുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലാഗുകൾ, മിഠായി സ്റ്റിക്കുകൾ, ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകൾ, പോളിസ്റ്റൈറീൻ (തെർമോ-കോൾ) അലങ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകൾ, കപ്പുകൾ, ഗ്ലാസുകൾ, തവികൾ, കത്തികൾ, വൈക്കോൽ, ട്രേകൾ, മധുരപ്പെട്ടികൾ, ക്ഷണ കാർഡുകൾ, സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പിവിസി ബാനറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചുറ്റും 100 മൈക്രോണിലും സ്റ്റൈററുകളിലും പൊതിയുകയോ പായ്ക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും നിരോധിക്കപ്പെടും.