വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് കുട്ടികള്‍ക്കായി ഹെല്‍പ്പ്ലൈന്‍ ഒരുക്കുന്നു

single-img
4 May 2021
Temple priest child rape karnataka

കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെടുകയോ അനാഥരാകുകയോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ശിശുസംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അത്യാവശ്യഘട്ടത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു. ചൈല്‍ഡ് ലൈനുമായി ചേര്‍ന്നാണ് പദ്ധതി. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെടുകയോ അനാഥരാകുകയോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് തുടര്‍പരിചരണം ലഭ്യമാക്കുക, ശിശുസംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് കോവിഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ക്കു കൂടി ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.

കോവിഡ്മൂലം പ്രശ്നങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കോ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കോ ശിശുസംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കോ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കോ 1098 എന്ന ചൈല്‍ഡ്ലൈന്‍ ഹെല്‍പ്പ്ലൈന്‍ നമ്പരിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ +91 8281899479 എന്ന നമ്പരില്‍ വാട്ട്സാപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. കോളുകള്‍ അതത് ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് കൈമാറി ജില്ലാ ശിശുസംരക്ഷണ യൂണിറ്റുകള്‍ വഴി തുടര്‍സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കും.