ഇന്ത്യ 42-ാം വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ സിഎംഎസ് 01 വിക്ഷേപിച്ചു

single-img
17 December 2020

ഐഎസ്ആർഒ ഈ വർഷത്തെ അവസാന വിക്ഷേപണമായ സിഎംഎസ് 01 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ശ്രീഹരി കോട്ടയിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദത്തെത്തുടർന്നു മാറ്റിവച്ച വിക്ഷേപണം ആണ് ഇന്ന് നടന്നത്.

42-ാം വാർത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത്. ആൻഡമാൻ, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവയെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് സിഎംഎസ്–1. പിഎസ്എൽവി സി–50 റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.