കൊറോണ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നു? മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തു നിന്നും: തൻ്റെ ഗവേഷണഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കലിയുഗ ജ്യോത്സ്യൻ

single-img
6 July 2020

കൊറോണ വെെറസ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്നും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുമുണ്ടായതല്ലെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി കലിയുഗ ജ്യോത്സ്യൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സന്തോഷ് നായർ. യുദ്ധസമയങ്ങളിലും മറ്റും ശത്രു സെെന്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെെറസാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വെെറസിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതെന്നും ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. താൻ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെയും പഠനങ്ങളിലൂടെയും കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. 

പ്രകൃതി പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന വെെറസിന് ഇത്രത്തോളം വ്യാപന ശേഷിയുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വെെറസ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുവാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യഷക്തമാക്കുന്നു. കൊറോണ വെെറസിനെതിരെ മരുന്ന് ഏഷ്യയിൽ നിന്നുൃം കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു. വെെറസ് ഉ്പാദിപ്പിച്ച രാജ്യം തന്നെയാണ് വെെറസിനെതിരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും. മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ കൊറോണയിൽ നിന്നും ലോകം മുക്തമാകുകയുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 

തനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടിക്കാണുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി പഠിച്ച ശേഷമേ താൻ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കാറുള്ളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

കൊറോണയുടെ ഉറവിടത്തെ കുറിച്ച് കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ ഡോ: സന്തോഷ് നായർ

Posted by Santhosh Nair on Saturday, June 27, 2020