കൊച്ചി മെട്രോ: തൈക്കൂടം മുതൽ പേട്ട വരെയുള്ള 1.33 കിലോമീറ്റർ പാതയ്ക്ക് അനുമതി

single-img
29 May 2020

കേരളത്തില്‍ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പേട്ട വരെയുള്ള പാതക്ക് അനുമതി. ഇതിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര റെയിൽ കമ്മീഷണൻ ഫോർ മെട്രോ സേഫ്റ്റി പരിശോധനകൾ നടത്തി. ഈ പാത ഉടൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

തൈക്കൂടം മുതൽ ആരംഭിച്ച് പേട്ട വരെയുള്ള 1.33 കിലോമീറ്ററിനാണ് അനുമതി കിട്ടിയത്. ഇതോടുകൂടി ആലുവ പേട്ട ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയായി.