കൊവിഡ്: സൌദിയില്‍ ഇന്ന് മരിച്ചത് 17 പേര്‍; ആകെ രോഗ ബാധിതര്‍ 81766

single-img
29 May 2020

സൗദിയിൽ ഇന്ന് മാത്രം കൊവിഡ് ബാധിച്ച് 17 പേര്‍ കൂടി മരിച്ചു. ഇതിൽ ഏഴുപേർ വീതം മക്കയിലും ജിദ്ദയിലും ഒരാൾ മദീനയിലും രണ്ടുപേർ ദമാമിലുമാണ് മരിച്ചത്.

അതേസമയം പുതിയതായി 1581 പേർക്ക് രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 2460 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു. നിലവിൽ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 81766 ആയിഉയർന്നു.

ഇവരിൽ 57013 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു. 24,295 ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളൂ. പുതിയ രോഗികൾ: റിയാദ് 483, ജിദ്ദ 251, മക്ക 189, ദമ്മാം 124, ഹുഫൂഫ് 107, മദീന 52, ജുബൈൽ 49, ഖുലൈസ് 33, ഖത്വീഫ് 30, അബ്ഖൈഖ് 26, ഖോബാർ 18, ഹാഇൽ 15, ത്വാഇഫ് 14, ദഹ്റാൻ 13, അഹദ് റുഫൈദ 11, അൽഖർജ് 11, വാദി ദവാസിർ 10, നജ്റാൻ 9, യാംബു 8, തബൂക്ക് 7, അബഹ 6, ഖമീസ് മുശൈത് 6, സുലൈയിൽ 6, ഹുത്ത ബനീ തമീം 6, ബുറൈദ 5, ഹഫർ അൽബാത്വിൻ 5, ഹുറൈംല 5, സഫ്വ 4, ബേഷ് 4, സുൽഫി 4, റൂമ 4, അൽഅയൂൻ 3, റാനിയ 3, അൽനമാസ് 3, സബ്യ 3, ശറൂറ 3, അൽഖുവയ്യ 3, റുവൈദ അൽഅർദ 3, തുമൈർ 3, അൽജഫർ 2, ഖിൽവ 2, അൽസഹൻ 2, അൽഖസ്റ 2, അൽമജാരിദ 2, ബീഷ 2, നാരിയ 2, ജീസാൻ 2, റാബിഗ് 2, ലൈല 2, അൽദിലം 2, അൽവജ്ഹ് 1, മഖ്വ 1, തബർജൽ 1, അൽഅയ്സ് 1, വാദി അൽഫറഅ 1, ബുഖൈരിയ 1, അൽറസ് 1, ഉനൈസ 1, അൽഹദ 1, അൽമദ്ദ 1, വാദി ബിൻ ഹസ്ബൽ 1, സബ്ത് അൽഅലായ 1, അൽദർബ് 1, അൽഅർദ 1, അൽദായർ 1, അൽഒവയ്ഖല 1, അഫീഫ് 1, ദുർമ 1, ശഖ്റ 1, താദിഖ് 1.